ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การชักและโรคลมชัก
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext การชักและโรคลมชัก.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดนของผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดน.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ C..
   มัทนา จองกา
   Fulltext 3 มัทนา.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext drug interaction การเกิดปฎิกิริยาระหว่างยา.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและผลข้างเคียงของยาฟีนัยโตอินในผู้ป..
   มาลีปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและผลข้างเคียงของยาฟีนัยโตอินในผู้ป่วยนอกของสถาบันราชานุกูล.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประส..
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา91
ม511ก 2553 
การใช้ยาคุมกำเนิด
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext การใช้ยาคุมกำเนิด ภ.ญ.มาลี ปรีชาพลสิทธิ์.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้เรื่องPhenylpropanolamine(PPA)
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext ความรู้เรื่อง Phenylpropanolamine (PPA).pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาความเสี่ยงสูงและยาจิตเวช
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext 1 มาลี.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.