ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พนิดา รัตนไพโรจน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลโครงการพัฒนาบริการด้วยรูปแบบหอผู้ป่วยครอบครัว
   มัจฉรี โอสถานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา
ม383ก 2547 
ผลการใช้โปรแกรมARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็..
   พนิดา รัตนไพโรจน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา88
พ199ผ 2553 
ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้ผลที่ส่งเสร..
   พนิดา รัตนไพโรจน์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ.ราชา10
พ199ผ 2542 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปก..
   สุจิตรา ศรีสุโร
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา21
ส753ผ 2541 
ผลัดกันเล่น : หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม..
   พนิดา รัตนไพโรจน์
   หนังสือ ที่ นิทาน(ห้องสมุดราชานุกูล)

   Fulltext E-connect [www.happyreading.in.th]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PL4202
พ199ผ 2559 
รายงานการวิจัย ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลราชานุ..
   อุดม เพชรสังหาร
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา61
อ945ร 2544 
รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยโร..
   อุดม เพชรสังหาร
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา60
อ945ร 2544 
ไปห้างสรรพสินค้า : หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทาง..
   พนิดา รัตนไพโรจน์
   หนังสือ ที่ นิทาน(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PL4202
พ199ป 2559 
ไปโรงเรียน : หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม(..
   พนิดา รัตนไพโรจน์
   หนังสือ ที่ นิทาน(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PL4202
พ199ปร 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.