ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 23 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ผดุง อารยะวิญญู
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3987.T5
ผ179ก 2539 
การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LC3950
ผ179ก 2542 
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ = Learning Disabilities
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC4704
ผ179 2544 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 1 การจำแนกภาพจากฉากหลัง
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 1 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 10 การวิเคราะห์คำ
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่10 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 11 การบันทึกชี้นำ
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 11 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 12 วิธีก้างปลา
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 12 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 13 วิธีกำหนดคำสำคัญของเรื่อง
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 13 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 14 การประสานสายตากับมือ
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 14 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 15 อักษรจาง
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 15 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 16สระจาง ตัวเลขจาง
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 16 2547 
แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 17การสอนเขียนโดยใช้สีเป็นรหัส
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3950
ผ179 ชุดที่ 17 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/23 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.