ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประเวศ วะสี, 2474-
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดำรงชีวิตที่มีคุณค่าในสังคมสมัยใหม่
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HM251
ป384 2537 
การปฏิวัติเงียบสู่โลกดุลยภาพ
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN49.C6
ป384 2547 
การพัฒนาพลังสร้างสรรค์องค์กร
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.8
ป384ก 2540 
ปฏิรูปการศึกษาไทย : การยกเครื่องทางปัญญา ข้อเสนอเชิงยุทธศาสต..
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1027
ป384 2541 
ภาวะผู้นำ : ความเป็นไปในสังคมไทยและวิธีการแก้ไข
   ประเวศ วะสี, 2474- / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5500
ป384ภ 2540 
วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM101
ป384 2545 
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์
   ประเวศ วะสี, 2474- / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
J1545
ป384ศ 2541 
เส้นทางนรก เส้นทางสวรรค์ (พุทธธรรมกับสังคม เล่น 2)
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM40.B8
ป384ส 2539 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.