เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    782
003     ULIBM
008    150722s||||||||th 000 0 tha d
050  4 ^aLC3950^bผ179 ชุดที่ 18 2547
100 0  ^aผดุง อารยะวิญญู
245 10 ^aแบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 18 การสอนเขียนจากแผ่นป้าย/^cโดยผดุง อารยะวิญญู
260    ^aกรุงเทพฯ :^bโกลบอล เอ็ด,^c2547
300    ^a20 เล่ม :^bภาพประกอบ + คู่มือครู 1 เล่ม (36 หน้า) ;^c28 ซม.
440  0 ^aแบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ;^vชุดที่ 18
500    ^aกลุ่มที่่ 1. พัฒนาทักษะการสังเกตและการจำ : ชุดที่ 1. การจำแนกภาพจากฉากหลัง -- ชุดที่ 2. การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ -- ชุดที่ 3. การจำทางสายตา -- ชุดที่ 4. การจำแนกทางสายตาและการจำแนกทางการฟัง -- ชุดที่่ 5. การจำจากการฟังและการเรียงลำดับจากการฟัง -- ชุดที่่ 6. การเรียงลำดับภาพ -- ชุดที่่ 7. การบอกลักษณะและจำแนกตัวอักษร -- กลุ่มที่ 2. พัฒนาทักษะการอ่านคำ : ชุดที่่ 8. การฝึกให้รู้จักพยัญชนะและสระ -- ชุดที่่ 9. การสอนอ่านคำ -- ชุดที่่ 10. การวิเคราะห์คำ -- กลุ่มที่ 3. พัฒนาการอ่านจับใจความ : ชุดที่ 11. การบันทึกชี้นำ -- ชุดที่ 12. วิธีทำก้างปลา -- ชุดที่ 13. วิธีกำหนดคำสำคัญของเรื่อง -- กลุ่มที่ 4. พัฒนาทักษะการเขียน : ชุดที่่ 14. การประสานสายตากับมือ -- ชุดที่ 15. อักษรจาง -- ชุดที่่ 16. สระจาง ตัวเลขจาง -- ชุดที่่ 17. การสอนเขียนโดยใช้สีเป็นรหัส -- ชุดที่ 18. การสอนเขียนจากแผ่นป้าย -- กลุ่มที่ 5. พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน : ชุดที่ 19. คำสัมผัส -- ชุดที่ 20. วิธีโฟนิกส์ -- ล.21 คู่มือครู : แนวทางเพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.
650  4 ^aภาษาไทย^xการศึกษาและการสอน(การศึกษาพิเศษ)
650  4 ^aการศึกษาพิเศษ
650  4 ^aเด็กพิเศษ
650  0 ^aภาษาไทย^xการอ่าน^xการศึกษาและการสอน(การศึกษาพิเศษ)
650  0 ^aภาษาไทย^xการเขียน^xการศึกษาและการสอน(การศึกษาพิเศษ)
700 0  ^aดารณี ศักดิ์ศิริผล
999     ^amam
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LC3950 ผ179 ชุดที่ 18 2547  
  Barcode: BK0000000687
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ผดุง อารยะวิญญู]

    หัวเรื่อง [การศึกษาพิเศษ]
    หัวเรื่อง [เด็กพิเศษ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แบบฝึกอ่านเขียนเ..
Bib 782


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.