เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    1477
003     ULIBM
008    170601s||||||||th 000 0 tha d
050  4 ^aPL4202^bห163 2556
110 0  ^aศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
245 10 ^aหนูแปรงฟันทุกวัน :^bหนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม(Social Story)เพื่อเด็กออทิสติก เล่ม1 /^cเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค),ภาพประกอบ สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน
246 30 ^aผมแปรงฟันทุกวัน
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ :^bแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน,^c2556
300    ^a16 หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c25 ซม.
500    ^aหนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม(Social Story)เพื่อเด็กออทิสติก เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับการอ่านร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กออทิสติก กับเด็กออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆในสังคม ให้รู้จักการแสดงทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ผ่านเรื่องราวต่างๆในหนังสือที่ส่งเสริมความคิดเชิงบวกให้กับเด็กออทิสติก ด้วยการอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ทักษะและการแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความคาดหวังและการตอบสนองของคนในสังคม เช่น การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้อื่น การแสดงมารยาทที่ถูกต้องในสังคม ตลอดจนการทำกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสม
500    ^aสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.happyreading.in.th
650  0 ^aเด็กออทิสติก
650  0 ^aSocial Story
650  0 ^aทักษะทางสังคม
650  0 ^aทักษะชีวิต
700 0  ^aสิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน,^eภาพประกอบ
710 0  ^aสถาบันราชานุกูล
710 0  ^aศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
710 0  ^aแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
710 0  ^aสถาบันการ์ตูนไทย
710 0  ^aสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
999    ^amam
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
PL4202 ห163 2556  
  Barcode: BK0000004153
นิทาน On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
PL4202 ห163 2556 c.2 
  Barcode: BK0000004154
นิทาน On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
PL4202 ห163 2556 c.3 
  Barcode: BK0000004155
นิทาน On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็กออทิสติก]
    หัวเรื่อง [Social Story]
    หัวเรื่อง [ทักษะทางสังคม]
    หัวเรื่อง [ทักษะชีวิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หนูแปรงฟันทุกวัน..
Bib 1477


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.