เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง Review โดย
mam
ห้องสมุดราชานุกูล
mam เมื่อ4/กันยายน/2557
          เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงสมควรที่จะได้รับการดูแลปกป้องและพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มิติทางด้านอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแลเด็ก ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างเสริมให้ดียิ่งขึ้น เพราะถือเป็นรากฐานของชีวิตที่จะทำให้เด็กในวันนี้ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ประสบความสำเร็จในการเรียน และการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          สถาบันหลักในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กได้แก่ ครอบครัว และบุคคลสำคัญที่จะสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่ลูก คือ พ่อแม่ ด้วยวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและการเป็นแบบอย่างที่ดี แต่พ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมากขาดความรู้ และทักษะในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่ลูก
          ด้วยเหตุนี้สถาบันราชานุกูล จึงได้จัดทำคู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งการพัฒนาชุดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและบุคลากรวิชาชีพนำความรู้นี้ไปสู่การปฎิบัติ อันจะส่งผลให้เด็กไทยของเราเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข และปะสบความสำเร็จในชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป
                                          ด้วยความปรารถนาดี
                                             สถาบันราชานุกูล

หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง/ บรรณาธิการ,นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล, 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ข, 36 หน้า ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  พัฒนาการของเด็ก
 หัวเรื่อง  พัฒนาการทางอารมณ์ในเด็ก
 หัวเรื่อง  เด็ก--การดูแล
 หัวเรื่อง  ครอบครัว
 หัวเรื่อง  สื่อเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล
 ผู้แต่งร่วม  นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันราชานุกูล
 เชื่อมโยง*  02 content.jpg (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  eq_parent2014.pdf (Fulltext)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS105.5.E5 ค695 2557  
  Barcode: BK0000003702
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:สื่อเทคโนโลยีสถาบัน
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พัฒนาการของเด็ก]
    หัวเรื่อง [ครอบครัว]
    หัวเรื่อง [สื่อเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือพัฒนาความฉ..
Bib 34


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.