เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อารี ชีวเกษมสุข
 ชื่อเรื่อง 
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา / อารี ชีวเกษมสุข
 ISBN  978-616-42-3372-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559, [2016]
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  [9 ], 189 หน้า. ; 23 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 1.1ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 1.2ประโยชน์ของการใช้แนวคิดของสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 1.3ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 1.4องค์ประกอบของสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 1.5ประเภทของสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 1.6 ระดับของสมรรถนะผู้นำทางการพบาล 1.7รูปแบบของสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล
 หมายเหตุ  Contents: บทที่2 สมรรถนะผู้นำที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการพยาบาล 2.1สมรรถนะสำคัญของผู้นำทางการพยาบาล 2.2สมรรถนะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลระดับต่างๆ 2.3การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลในอนาคต 2.4สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลในอนาคต 2.5ประเภทของสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลในอนาคต
 หมายเหตุ  Contents: บทที่3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.1ความหมายของการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.2ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.3สิ่งที่ท้าทายการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.4หลักการของการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.5การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.6ขั้นตอนของการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 3.7 ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้นำดีเด่นทางการพยาบาล
 หมายเหตุ  Contents: บทที่4 วิธีการและเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 4.1การพัฒนากับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมผู้นำทางการพยาบาล 4.2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 4.3วิธีการเฉพาะของการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 4.4เครื่องมือพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล
 หมายเหตุ  Contents: บทที่5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล 5.1รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้วยตนเอง 5.2รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลโดยหน่วยงาน 5.3รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพนานาชาติ 5.4กรณีตัวอย่างของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล
 หัวเรื่อง  แนวคิดและการพัฒนา
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--การบริหาร
 หัวเรื่อง  พยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้นำ
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 อ658ส 2559  
  Barcode: BK0000004041
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:หลักสูตร PG
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [พยาบาล]
    หัวเรื่อง [ผู้นำ]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สมรรถนะผู้นำทางก..
Bib 1380


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.