เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 ชื่อเรื่อง 
หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Cover title: Strategies for the development of social intelligence
 ISBN  978-616-75-1061-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : เฌ.เดียมอง, 2558, [2015]
 เลขหมู่  BF698.8.S64 พ876ห 2558
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  247 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: ที่มาและความสำคัญของความฉลาดทางสังคม
--แนวคิดและทฤษฎีความฉลาดทางสังคม
-- องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม
-- ทฤษฎีและการวัดค่าความฉลาดทางสังคม
--การศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม (social intelligence)ของ Albrecht (2006)
--แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการดำเนินชีวิตในสังคม
--ความฉลาดทางสังคมด้านประสาทวิทยา
--ความฉลาดทางสังคมกับจิตตปัญญาศึกษา
--หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมต้องรู้จิตของตนจนเกิดปัญญา
--หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมกับความรู้แบบใหม่ในองค์การ
--การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางสังคม --การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาสอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสังคม (social intelligence) --ความฉลาดทางสังคมสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 หัวเรื่อง  Emotional intelligence
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางสังคม
 หัวเรื่อง  Social intelligence
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF698.8.S64 พ876ห 2558  
  Barcode: BK0000004003
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Emotional intelligence]
    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางอารมณ์]
    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางสังคม]
    หัวเรื่อง [Social intelligence]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการพัฒนาความ..
Bib 1097


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.