ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's'' at line 1
select * from ignoreword where word='manager^'s' 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's'' at line 1
select * from ignoreword where word='today^'s' 
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น The , for รายละเอียดเพิ่มเติม..
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%F.A.O.%' ) ) AnD ( (auth like '%guide' at line 9
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Gatto,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Rex%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%P.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Smart%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%manager^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%F.A.O.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%guide%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%asurvival%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%hangbook%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%today^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%workplace%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%F.A.O.%' ) ) AnD ( (auth like '%guide' at line 9
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Gatto,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Rex%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%P.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Smart%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%manager^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%F.A.O.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%guide%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%asurvival%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%hangbook%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%today^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%workplace%' )  
 ) 
 order by titl asc LIMIT 0,12
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%F.A.O.%' ) ) AnD ( (auth like '%guide' at line 9
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Gatto,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Rex%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%P.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Smart%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%manager^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%F.A.O.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%guide%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%asurvival%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%hangbook%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%today^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%workplace%' )  
 ) 
 order by titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Gatto, Rex P. Smart manager^'s F.A.O. guide : asurvival hangbook today^'s workplace


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.