ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Critical thinking
ผลการค้นหา เลขเรียก
Argumentation : Understanding and Shaping Arguments. / James..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Becoming a critical Thinker : a user friendly manual / by sh..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Critical thinking in psychology : separating sense from nons..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Critical Thinking. / Brooke Noel, Moore
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Think : Critical thinking and logic skills for everydaylife
   Boss, Judith A.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
F442
B745T 2010 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ = Critical thinking
   บรรจง อมรชีวิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441
บ147ก
2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.