ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Behavioral science Research

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล = Theory development withLisrel Research/ นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Theory development with Lisrel Research
 ISBN  978-616-41-3583-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559, [2016]
 เลขหมู่  HA32 น139ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  250 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: การพัฒนาแนวคิดเป็นทฤษฎี
--การใช้งานวิจัยพิสูจน์ทฤษฎี
--ทฤษฎีแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ
--การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 หัวเรื่อง  Research
 หัวเรื่อง  Analysis
 หัวเรื่อง  Public mind--Research
 หัวเรื่อง  Behavioral science--Research
 หัวเรื่อง  Social sciences--Research
 หัวเรื่อง  Statistics--Data processing
 หัวเรื่อง  Statistics--Computer programs
 หัวเรื่อง  LISREL (Computer program)
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูล
 หัวเรื่อง  จิตสาธารณะ--วิจัย
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมศาสตร์--วิจัย
 หัวเรื่อง  สังคมศาสตร์--วิจัย
 หัวเรื่อง  สถิติ--การประมวลผลข้อมูล
 หัวเรื่อง  สถิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 หัวเรื่อง  ลิสเรล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HA32 น139ก 2559 ฉ.1 
  Barcode: 005473
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
HA32 น139ก 2559 ฉ.2 
  Barcode: 005308
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14611

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.