ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's'' at line 1
select * from ignoreword where word='2.Asperger's' 
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น of รายละเอียดเพิ่มเติม..
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (subj like '%syndrome%' ) ) AnD ( (subj like '%-%'' at line 7
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (subj like '%1.Levinson,%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Benjamin%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Danicl%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%2.Asperger's%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%syndrome%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Patients%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Biography%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%3.Asperger,s%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%syndrome%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%patients%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%family%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%relationships%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%4.Parents%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%autistic%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%children%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (subj like '%syndrome%' ) ) AnD ( (subj like '%-%'' at line 7
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (subj like '%1.Levinson,%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Benjamin%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Danicl%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%2.Asperger's%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%syndrome%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Patients%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Biography%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%3.Asperger,s%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%syndrome%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%patients%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%family%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%relationships%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%4.Parents%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%autistic%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%children%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc LIMIT 0,20
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (subj like '%syndrome%' ) ) AnD ( (subj like '%-%'' at line 7
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (subj like '%1.Levinson,%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Benjamin%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Danicl%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%2.Asperger's%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%syndrome%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Patients%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Biography%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%3.Asperger,s%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%syndrome%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%patients%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%-%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%family%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%relationships%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%4.Parents%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%autistic%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%children%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.Levinson, Benjamin Danicl 2.Asperger's syndrome - Patients - Biography 3.Asperger,s syndrome - patients - family relationships 4.Parents autistic children


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.