ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.สุขภาพจิต 2.ความแลดทางอารมณ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / มงคล หลักคำ
 เลขหมู่  วจ WM105 ม114ก, 25-
 ลักษณะทางกายภาพ  40 หน้า 1 เล่ม/ อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ ประการแรก เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประการที่ 2 เพื่อศึกษาสัมพันธ์ระห
 หัวเรื่อง  1.สุขภาพจิต 2.ความแลดทางอารมณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 8346

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.