ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง แบบคัดกรองประสบการณ์การสูบบุหรี่

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, แปลและเรียบเรียง
 ชื่อเรื่อง 
แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ = The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Manual for Use In Primary Care
 ISBN  978-974-29-6760-4
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พ.ศ. 2554 แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2555
 เลขเรียก  WM270 บ891 2555 ฉ.1
 ลักษณะทางกายภาพ  78 หน้า
 หัวเรื่อง  แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา
 หัวเรื่อง  แบบคัดกรองประสบการณ์การสูบบุหรี่
 หัวเรื่อง  แบบคัดกรองประสบการณ์การใช้สารเสพติด
 หัวเรื่อง  สถานพยาบาลปฐมภูมิ
 ผู้แต่งร่วม  สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, แปลและเรียบเรียง
 ผู้แต่งร่วม  พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, แปลและเรียบเรียง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM270 บ891 2555 ฉ.1 c.1 
  Barcode: 024425
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13857

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.