ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือ Excel ปฏิบัติงานจริงสำหรับผู้เริ่มต้น : คู่มือปฏิบัติ..
   ชาตพล นภาวารี และทิพย์วรรณ อมรชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สูตร & ฟังก์ชัน Excel ฉบับใช้ในสำนักงาน / ชุญาดา เส้งโสตะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เรียนลัด Excel 97 / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
   วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
   วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76
ว759ป 2552 
Advanced Excel เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA
   วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
   พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76.76.O63
พ553อ
2555 
ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิศด้วย 3 โปรแกรมดัง : TopMicrosoft Of..
   นัตติมา กวนพา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA 76.76
น395ค 2553 
คุ่มือ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์/ดวงพร เกี๋ยงคำ
   ดวงพร เกี๋ยงคำ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
QA76 ด211ค 2554 
คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์
   สุพีชา ถิรจิตตกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76
ส832ค 2554 
บริหารงานบุคคลอย่างเหนือชั้นด้วย Excel
   พายัพ ขาวเหลือง / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5548.4.M523
พ618บ
2555 
บริหารงานบุคคลอย่างเหนือชั้นด้วย Excel
   พายัพ ขาวเหลือง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5548.4.M523
พ618บ 2555 
รวมสูตรและฟังก์ชั่น Excel 2010 ฉบับรู้ลึก ใช้งานจริง
   จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76
จ219ร 2554 
สร้างตารางคำนวณและพรีเซนเตชั่นด้วย Excel+Powerpoint 2007
   อนรรฆนงค์ คุณมณี / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76 อ162ส 2553 
เจาะลึก Excel เทคนิคการเขียนโปรแกรม VBA กับการประยุกต์ใช้งาน
   วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76
ว759จ 2554 
เทคนิคการใช้งานและวิธีการเขียนคำสั่งใน Excel / วิศิษฎ์ พัวรุ..
   วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไมโครซอฟต์ เอกเซล5 สำหรับวินโดว์ / วาสนา ไตรพฤติธัญญา แปล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 16/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.