ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้าราชการกับไอที : เส้นทางที่จะต้องเลือกเดิน / ครรชิต มาลัยว..
   ครรชิต มาลัยวงศ์ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทัศนะไอที / ครรชิต มาลัยวงศ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทัศนะไอที / ครรชิติ มาลัยวงศ์
   ครรชิติ มาลัยวงศ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคนอื่นๆ
   ประสงค์ ปราณีตพลกรัง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานผลการวจัยทางด้านข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเศ / โ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา เดช..
   วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา เดชอนันต์ บุญพัน, กฤษณา บุตรปาละ, สุดาใจ โล่ห์วินิชชัย และเสรี หร่ายเจริญ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
^รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า data for the people / Andreas Weigen..
   ไวเจนด์, แอนเดรียส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM851
.ว965ม 2561 
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
   พนิดา พานิชกุล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76 พ199จ 2553 
ดิจิทัลมินิมัลลิสม์ = Digital minimalism
   นิวพอร์ต, คาล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต),นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HM851
น672ด 2563 
ดิจิทัลเปลี่ยนโลก = The new digital age
   ชมิดท์, เอริค / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM851
ช183ด
2557 
เทคนิคการเขียน Job description และ JR Matrix
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J613
อ631ท 2555 ล.1 
เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
   สุชาดา กีระนันทน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
โครงการการศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / อัศนีย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 13/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.