ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 91 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สมอง
ผลการค้นหา เลขเรียก
สมองเสื่อม : โรคหรือวัย / กัมมันต์ พันธุมจินดา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จากศักยภาพสู่อิสรภาพ = Free Flight / บาร์บาร่า วิตาล,
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กลยุทธฺสร้างเด็กให้ปัญญาเลิศ / อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กายภาพบำบัดในโรคสมองพิการในเด็ก / สุภวรรณ กิจจาวิจิตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด : Ancurysim / มานิตย์ เย็นบุตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา/ ทรัพย์ศิริ ชมประสพ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิด Vascular Dementia / สุมลมา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้าภาวะสุขภาพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยท..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองทางคลินิก / จันทร์เกษม อ่างแก้ว
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือพ่อแม่สำหรับดูแลลูกแรกเกิดจนถึงอายุห้าปี : การพัฒนาสมอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ชีวภาพ = The BIO - COMPUTER THEORIES / ชินโอ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
พลวัตของครอบครัวเด็กสมองพิการ/สมนึก อนันตวรวงศ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พลังสมองใช้ให้เป็น / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บรรณาธิการเรียบเรียง
   พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บรรณาธิการเรียบเรียง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รวมบทความวิชาการจากการสัมมนา Brain and mind forum ครั้งที่ 1..
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WL 103.5
ร176 2557 
รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองผู้ป่วยจิตเวชใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รู้รักษ์สมองต้องไม่ใช้ยาเพสติด / ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพัน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สมองกับการเรียนรู้ / กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สมองฟิตต้องฟิตสมอง / อัลเลน ดี แบรกดอน และ เดวิด กามอน เขียน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สมองมหัศจจรย์ / อุษณีย์ อนุรุทธฺ์วงศ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 20/91 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.