ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ยาเสพติด การควบคุม
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนทัศน์ใหม่ในการป้องกันและปราบปรามยาบ้า / อดิศร ไชยคุปต์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ : Review of methamphetamine h..
   กนิษฐา ไทยกล้า, กนก อุตวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV102
ก128อ 2556 
คู่มือการจัดโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหาสารเ..
   ปริทรรศ ศิลปกิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV89
ป458ค 2557 
จากฝิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง : สามทศวรรษแห่งการเดินทาง
   ฤนาท, ราญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV5816
ฤ15
2555 
ยิ้มสู้เรียนรู้ยาเสพติด
   ทรงเกียรติ ปิยะกะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM284
ท126ย 2544 
เรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นเพื่อการป้องกันยาเสพติด
    / 2549
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS460 อ555ร 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.