ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 117 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ยาเสพติด
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด / วิภาวี จันทรมัตตุการ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการป้องกันและปราบปรามยาบ้า / อดิศร ไชยคุปต์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดำเนินโครงกรของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่เสพเรื้อ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดำเนินโรคของโรคจืชิตเภทจากแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่เสพเรื้อร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด : กฎหมายและหนังสือที่สั่งการที่..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2546 เรื..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3 / กรมสุขภาพจิต ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประมาณการผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย / สรชัย พิศาลบุตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินดครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า)ในชุมชนคลอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดศรีส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายจากการเสพยาบ้า / เพ็ญน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยอาการทางจิตจากพิษสุราเรื้อรัง / นพรัตน์ ไชยช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตที่มีสาเหตุจากแอมเฟตามีน(ยาบ้า) / ปราโ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาและยาเสพติด ส่วนการพัฒนาสื่อและเทคโน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูและติดตามดูแลหลังรักษาสำหรับผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระบบจิราสาสำหรับประชาคมไทย ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการปฎิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือผู้ปกครองป้องกันลูกหลานพ้นภัยยาเสพติด / วชิรา บุตรวัยว..
   วชิรา บุตรวัยวุฒิ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือผู้ปฎิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่อง แน..
    / 2004
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สื่อ 8/2 ส691ค 2546 
งานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 5 เรื่อง ปัญหายาเสพติ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/117 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.