ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 88 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตบำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษา การทำจิตบำบัดรายบุคคล และครอบครัวบำบัด / พรทิพย์ ธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์ และรณชัย คง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ไอซ์วิน ดี ยาลอม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้กลุ่มกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 4 / กานต์หทัย วงศ์อริยะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตบำบัดแนวพุทธศาสน์ เล่ม 1 / ประยงค์ สุวรรณบุบผา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตบำบัดในการปฏิบัติงาจิตเวชทั่วไป / จันทิมา องค์โฆษิต
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทฤษฎีการบำบัด / โคมป์ส , อาเธอร์ ดับบลิว
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลที่ได้รับจากการทำกลุ่มจิตบำบัด ในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทาง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย การศึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ลดกังวล คลายเครียด หลับสบาย หายทุกข์และทำจิตใจให้บริสุทธิ์โด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กระบวนการกลุ่มและกลุ่มบำบัดสำหรับพยาบาล / รัชนีบุล เศรษฎภูมิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์
   สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430.5.F2
ส161ก 2561 
กลุ่มจิตบำบัด : สำหรับคนไข้ใน = Inpatient : group psychother..
   ปราโมทย์ เชาวศิลป์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430 ป451ก 2542 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WM430
ภ376ก 25571 
กลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะวิ..
   ชนานันท์ รังสินารา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ช149ก 2554 
กลุ่มบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วย..
   ศุภารมย์ แตงเจริญ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203
ศ737ก 2552 
การทำกลุ่มจิตบำบัด สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ / ภัทราภรณ์ ทุ่งปั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 20/88 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.