ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 32 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การปรับพฤติกรรม
ผลการค้นหา เลขเรียก
คุณค่าแห่งอุปนิสัยบวก / แดน ลอบบี้ เขียน , กาญจนา มโนจุรีหกุ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว : ฉบับปรับปรุงใหม่ / นพมาศ อุ้งพ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน / สุภัทฑา ปิณฑะแพทย์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
เรียนรู้วิถีสู่ความสำเร็จ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
70 อุปนิสัยเพื่อชีวิตใหม่ ในโลกใบเก่า
   ทินภัทร ธนบูรณ์ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.B4 ท449จ 2551 
กลุ้มใจนิสัยลูก เปลี่ยนได้ด้วยบันได 4 ขั้น
   ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F721
ด764ก
2553 
กลุ้มใจนิสัยลูก เปลี่ยนได้ด้วยบันได 4 ขั้น
   ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F721
ด764ก 2553 
การบำบัดปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภา..
   จินตนา ชาลีวงษ์ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WK810 จ482ก, 2551 
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ดื..
   เพชรน้อย ศุภพงษ์จิวะกูล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM274 พ875ก 2554 
การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที..
   ปาริชาติ ขุนศรี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.C6 ป554บ 2554 
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยการยืนยันด้วยการพูดกับตัว..
   นุสรา เผ่าหัวสระ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

พWM 171 น745ป 2554 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม = Behavior Modification / อุ่นเรือน อ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฝึกทักษะการรู้คิดทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรั..
   อนุรักษ์ ชิดดี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM203 อ199ก 
การให้การบำบัดแบบสั้นร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน..
   อนุช ยิ่งจอหอ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM430.5.F2 อ186ห 2555 
การให้การปรึกษาโดยใช้แนวคิด การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การให้การปรึกษาโดยใช้แนวคิด การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กิจกรรมบำบัดโดยใช้ดนตรีบำบัดเทคนิค ONE TO FIVEในการลดพฤกรรมด..
   สมจิตร วงศ์หอม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450.5.M8
ส236ก 
คาถา 1-2-3 ปราบเจ้าตัวน้อย
   เฟเลน,โทมัส ดับเบิ้ลยู / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F721 ฟ469ค 2553 
คู่มือปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม = Behavior Modifcati..
   อุ่นเรือน อำไพพัสตร์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์
   ป. แผนสำเร็จ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F335
ป111จ 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/32 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.