ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 47 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การจัดการธุรกิจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
50 ปัญหาสุดฮิตพลิกวิกฤต TPM / อมรรัตน์ สนธิไทย
   อมรรัตน์ สนธิไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ / Soichiro Nagashima เขียน..
   Nagashima, Soichiro. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กลยุทธ์การตั้งคำถาม / โดโรธี ลีดธ์ เขียน
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ก้าวข้ามศตวรรษ=Cross the century / แจ๊ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ
   แจ๊ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คิดใหม่เพื่ออนาคต / ชันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย , แปล - เรียบเรียง
   ชันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย , แปล - เรียบเรียง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ทางลัดสู่กระบวนการยกเครื่องธุรกิจ = Understanding business p..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รีเอ็นจิเนียริ่ง / แดเนียล มอริส และ แบรนดอน โอเอล, วิฑูรย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Guess,who my hero is. 13 ปี 14 นาย
   จุไรรัตน์ อุณหกะ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5500 จ653G 2547 
The balanced Scorecard : ตัวอย่างการนำไปใช้ในองค์การ/ณรงค์ แ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Winning with ideas จากหนึ่ง ถึงพันล้าน
   มาโนช พฤฒิสถาพร / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD62.5
ม456w 2562 
[แอบทำ] 1 ชั่วโมง ต่อวัน ฝันเปลี่ยน สูตรสำเร็จ เคล็ดสร้างล้าน
   โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5386 .ส861อ 2558 
กลยุทธ์นักบริหาร = Frontal attack, divide and conquer, the f..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลับหัวคิด สร้างธุรกิจพันล้าน
   เกรียงไกร กาญจนะโภคิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD53
.ก767ก 2555 
การจัดการความรู้ /ดาเวนพอร์ท เอช,โทมัส
   ดาเวนพอร์ท เอช,โทมัส / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
   อมรรักษ์ สวนชูผล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28
อ285ก 2561 
การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ Managing for results - MFR : หลักการ..
   บรรจง อมรชีวิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5351
บ147ก
2556 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management and businesspoli..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28
ก446 2560 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม= Strategic manageme..
   ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28
พ992ก 2555 
การบริหารเชิงกลยุทธ์
   สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5351
ส239ก 2544 
การสื่อสารทางธุรกิจ
   แมรี่ มุนเตอร์ เขียน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/47 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.