ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ไหมไทย ไชยพันธุ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ไหมไทย ไชยพันธุ์
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ / ไหมไทย ไชยพันธุ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Human behavioral development
 ISBN  978-974-03-3883-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2562
 เลขหมู่  BF199 .ห961ก 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  465 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
-- การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
-- การศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์
-- การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
-- การพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดี
-- การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
-- การพัฒนาตนเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
-- การพัฒนาเยาวชนไทยเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมมนุษย์
 หัวเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 หัวเรื่อง  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF199.ห961ก 2562 2019 ฉ.1 
  Barcode: 005566
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
BF199 .ห961ก 2562 2019 ฉ.2 
  Barcode: 005297
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14521

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.