ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพียงใจฟุ้งสุทธิรัตน์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เพียงใจฟุ้งสุทธิรัตน์
 ชื่อเรื่อง 
การให้คำแนะนำแบบสั้นร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง / เพียงใจ ฟุ้งสุทธิรัตน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A brief advice and community participation for hazardous drinkers
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
 เลขเรียก  วพ WM274 พ944ก 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ,105, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
 หัวเรื่อง  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13131

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.