ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพลินจิตร สีมาลา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เพลินจิตร สีมาลา
 ชื่อเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบำบัดแบบสั้นรายกลุ่มในผู้ดื่มสุราระดับเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลคำชะอี / เพลินจิตร สีมาลา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Community participation and brief group intervention for hazadous drinkers in the primary care unit of kumcha-i Hospital.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 เลขเรียก  วพ WM420.5.P5 พ924ก 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  108, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 หัวเรื่อง  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM420.5.P5 พ924ก 2556 c.1 
  Barcode: 024451
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13835

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.