ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เบญจพร ปัญญายง
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ คู่มือภาคสนาม / เบญจพร ปัญญายง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM105 บ783ก 2550 
อาการโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในเด..
   เบญจพร ปัญญายง / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM172 บ783อ 2552 
กระบวนการนิติจิตเวชสำหรับเด็กและเยาวชน
   เบญจพร ปัญญายง, บรรณาธิการ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS32.JT3 ก218 2556 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ความท้าทาย
   เบญจพร ปัญญายง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ240
บ552ก 2557 
การทบทวนองค์ความรู้ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
   เบญจพร ปัญญายง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS462
บ783ก 2554 
การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา = First aids for people wi..
   เบญจพร ปัญญายง
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274
บ783ก 
คู่มือการให้การปรึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
   เบญจพร ปัญญายง, บรรณาธิการ / 2555
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS462 บ783ค 2554 
คู่มือวิทยากร "การให้การปรึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม"
   เบญจพร ปัญญายง (บรรณาธิการ) / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WS462 บ783ค 2555 
คู่มือวิทยากร "การให้การปรึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม"
   เบญจพร ปัญญายง (บรรณาธิการ) / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WS462 บ783ค 2555 
สุขภาพจิตเด็กกับอุบัติภัยหมู่ - ภัยพิบัติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM105.5.D3|bส743|d2553 
แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่ถูกก..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.23.T5
น927 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.