ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุสาห์ จงวงศ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อุสาห์ จงวงศ์
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะซึมเศร้า / อุสาห์ จงวงศ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Cognitive behavioral therapy for HIV patients with depression.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพWM 425.5.C6 อ866บ
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก-ฎ],103, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์--การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า--ผู้ป่วย--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM 425.5.C6 อ866บ 2554 c.1 
  Barcode: 024670
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13584

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.