ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สันติ ทวยมีฤทธิ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สันติ ทวยมีฤทธิ์
 ชื่อเรื่อง 
กระบวนการเพิ่มทักษะการทำงานด้านสุขภาพแบบพหุภาคี / สันติ ทวยมีฤทธิ์...และคณะ
 ISBN  974-294-964-6
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ(สพกส.) , 2545
 เลขหมู่  WA100 ส581ก 2545
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  209 หน้า : ภาพประกอบ 2 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ตอนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพวิทยากระบวนการ. - - ตอนที่ 2 การปรับกระบวนทัศน์. - - ตอนที่ 3 กระบวน ัศน์การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมสุขภาพ. - -
 หัวเรื่อง  กระทรวงสาะรณสุข - การพัฒนาบุคลากร
 หัวเรื่อง  บุคลากรสาธารณสุข - ไทย
 หัวเรื่อง  บุคลากรสาธารณสุข - การฝึกอบรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA100 ส581ก 2545 2004  
  Barcode: 003503
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WA100 ส581ก 2545 2004 ฉ.2 
  Barcode: 003500
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 6628

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.