ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิไลลักษณ์ วรรณะ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วิไลลักษณ์ วรรณะ
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมืองและเขต ชนบท จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Knowledge, attitude and practiceon mental health problems of population in urban and ruralareas, Suratthani province / วิไลลักษณ์ วรรณะ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Knowledge, attitude and practice on mental health problemsof population in urban and rural areas, Suratthaniprovince
 พิมพ์ลักษณ์  2535
 เลขเรียก  วพWM105 ว734ก 2535
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ช, 146 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาการระบาด))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล. --คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  ทัศนคติต่อสุขภาพ
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต
 ผู้แต่งร่วม  สมชาย สุพันธุ์วณิช, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เจตน์สันติ์ แตงสุวรณ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  อมรรัตน์ โพธิพรรค, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  Mahidol University. Thesis
 เชื่อมโยง  Abstract
 เชื่อมโยง  Full Text (Mahidol member only)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 ว734ก 2535 c.1 
  Barcode: 024410
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13870

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.