ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ผู้แต่ง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง 
กฎหมายการแพทย์ : ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว(Informed consent) / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ธนสร สุทธิบดี
 ISBN  978-974-20-3707-9
 เลขเรียก  W32 ว574กค 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  158 หน้า ; 26 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: แนวคิดเกี่ยวกับความยินยอมทางการแพทย์
--วิวัฒนาการแห่งความยินยอมทางการแพทย์ในประเทศไทย
--ความยินความภายหลังได้รับกรบอกกล่าวแล้ว (Informed Consent)
--กรอบข้อมูลแห่งความยินยอมเมื่อได้รับการบอกกล่าวแล้ว (InformedConsent) และวิธีการแจ้งข้อมูล
--หน้าที่และความรับผิดของแพทย์และบุคลาการแพทย์เกี่ยวกับความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าววแล้ว
--ข้อยกเว้นของหลักความยินยอมภายไลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
--ความสามารถของผู้ป่วยในการให้ความยินยอมทางการแพทย์และผู้ให้ความยินยอมแทน
 หัวเรื่อง  กฎหมายทางการแพทย์
 หัวเรื่อง  แพทย์กับผู้ป่วย
 ผู้แต่งร่วม  ธนสร สุทธิบดี, ผู้แต่งร่วม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
W32 ว574กค 2561 ฉ.1 
  Barcode: 005743
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14188

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.