ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ เกษสาคร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ยงยุทธ เกษสาคร
 ชื่อเรื่อง 
ภาวะผู้นำและการจูงใจ / ยงยุทธ เกษสาคร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Leadership and Motivation Techniques
 ISBN  974-361-089-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : SK Booknet, 2544
 เลขหมู่  HD57.7 ย126ภ 2544
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  344 หน้า ; แผนภูมิ 1 เล่ม 170 บาท
 หมายเหตุ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับองค์การ. - - ระบบค่านิยมของภาวะผู้นำในองค์การ. - - แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ. - - ความสัมพันธ์ระหว่างพลังอำนาจอิทธิพลและบทบาทหน้าที่ของผู้นำ. - - ทฤษฎีการจุงใจ. - - ภาวะผู้นำกับการจุงใจการปฏิบัติงาน. - - บทบาทของผู้นำกับความ
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 หัวเรื่อง  การบริหารงานบุคคล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HD57.7 ย126ภ 2544 2004  
  Barcode: 003707
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 4689

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.