ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรพิศ แววศรี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  พรพิศ แววศรี
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า / พรพิศ แววศรี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Cognitive behavioral therapy for type 2 diabetes mellitus patients with depression
 พิมพ์ลักษณ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เลขเรียก  วพ WK810 พ251ก 2555
 หมายเหตุ  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 หมายเหตุ  [ก]-ช,125, [1] แผ่น
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ - - ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ - - เบาหวาน -- ผู้ป่วย – การดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WK810 พ251ก 2555 c.1 
  Barcode: 024827
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13408

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.