ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พนิดา
ผลการค้นหา เลขเรียก
Before success เพราะรู้ว่าแพ้ จึงรู้จักชนะ
   พนิดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

BF636
พ199บ
2557 
การออกแบบพัฒนาแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล = Databasesystems..
   พนิดา พานิชกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76.9.D26
พ199ก 2552 
การให้คำปรึกษาครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทตามแนวคิดของซาเทียร์ = EX..
   พนิดา กองสุข / 2548
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274 พ199ก 2548 
คู่มือลดไขมันส่วนเกินด้วยตนเอง/พนิดา กุลประสูติดิลก
   พนิดา กุลประสูติดิลก / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD212 พ199ค 2553 
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
   พนิดา พานิชกุล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76 พ199จ 2553 
ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี้ไง = Japan only! the anatomical ch..
   ซูซูกิ, โนบุฮิโระ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NK2110
ซ489ญ 2560 
วิธีสอนลูกใช้เงินให้คุ้มค่า
   พนิดา กุลประสูติดิลก,แปล และเรียบเรียง / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HG179 พ199ว 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.