ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
 ชื่อเรื่อง 
บทบาทของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการสอนพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลยโสธร / นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Role of psychiatric mental health nurse in teaching registered nurses : a case study of clients with anxiety and depression in medical ward, Yasothon Hospital.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
 พิมพ์ลักษณ์  [ก]-ฉ, 134, [1] แผ่น + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น 30 ซม.
 เลขเรียก  วพWY160 น197บ 2550
 ครั้งที่พิมพ์  2550
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า -- ผู้ป่วย -- ไทย -- ยโสธร
 หัวเรื่อง  ความวิตกกังวล -- ไทย -- ยโสธร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWY160 น197บ 2550 c.1 
  Barcode: 018397
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12892

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.