ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Training Roadmap ตาม Competency...เขาทำกันอย่างไร
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5 ช557T 2551 
ก้าวสู่วงการ "นักพูด"มืออาชีพ
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7 ธ557ก 2555 
คู่มือหัวหน้างานสัมภาษณ์คัดเลือกแบบมือโปร /cธำรงศักดิ์ คงคาส..
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.I6 ธ557ค 
จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training officerมืออาชีพ
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7
ธ557จ 2554 
จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training officerมืออาชีพ
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7
ธ557จ 2554 
หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD57.7 ธ557ห 2553 
หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD57.7
ธ557ห 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.