ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ จันทร์สด

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ทัศนีย์ จันทร์สด
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดคู่สมรสตามแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ /
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Couple therapy based on Satir Model in patient with alcohol dependence admitted in Nakhon Ratchasima Rajanakarindra Psychiatric Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
 เลขเรียก  วพ WM274 ท364บ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ, 216, [1] หน้า
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์(+)การพยาบาลจิตเวชศาสตร์(+)
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ (+) ครอบครัวบำบัด (+) พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา(+)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM274 ท364บ 2556 c.1 
  Barcode: 024810
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13425

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.