ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 23 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กรมอนามัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การส่งเสริมสุขภาพในมิติใหม่ / กองแผนงานและวิชาการ กรมอนามัย
   หทัย ชิตานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของงานสาธารณสุขแนวใหม่ / ดำรงค์ บุญยืน
   ดำรงค์ บุญยืน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอนไม้ประดับดูดสารพิษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ [http://hia.anamai.moph.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

SB406
อ47 2561eb 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ความท้าทาย
   เบญจพร ปัญญายง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ240
บ552ก 2557 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : นโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามประ..
   บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ240
บ552ก 2557 
การใช้ยา Mifepristone ในทางการแพทย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ767
ก471ก 2550 
การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สา..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200
ก528 2556 
คู่มือการจักการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว(ฉบับบูรณาการ)/ส..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS462 ค695 2559 
คู่มือการจักการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว/สำนักอนามัยการเ..
    / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 105.5.M5 ค695 
คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0-5 ปี/รวบรวมข้อมูลแ..
   พรพิมล ธีรนันทน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS105 พ249ค 2555 
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์
   กระทรวงสาธารณสุข / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1570 ส639ค 2540 
คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH160
ก169ค 2537 
คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH160
ก169ค 2537 
คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH160
ก169ค 2537 
คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH160
ก169ค 2537 
คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการตามมาตรฐานกร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS460
ค695 
คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการตามมาตรฐานกร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS460
ค695 
คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
    / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WT 100 ส691ค 
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร : สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบั..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W84
อ176 2557 
สถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 = Statistics..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200
ส183 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/23 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.