ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Wasana Karikanchana

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วาสนา การิกาญจน์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้รายครอบครัวต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธัญญา / วาสนา การิกาญจน์= A study of using the family education program onmedication adherence behaviors of schizophrenic patients,Srithunya Hospital / Wasana Karikanchana
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Study of using the family education program on medicationadherence behaviorsof schizophrenic patients, SrithunyaHospital
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  ซ, 134 แผ่น
 หมายเหตุ  สารนิพนธ์ (พย.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การใช้ยา--ไทย
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิตศึกษา--ไทย
 ผู้แต่งร่วม  Wasana Karikanchana
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  สารนิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14951

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.