ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Soraya Suparochanee

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  โสรยา ศุภโรจนี
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท / โสรยา ศุภโรจนี = The effect of empowermentprogram on relapse preventive behaviors on schizophrenicpatients / Soraya Suparochanee
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of empowerment program on relapse preventivebehaviors on schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM203 ส492ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 148 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 40 คน
 หัวเรื่อง  Health behavior
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Health
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Nursing
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Treatment
 หัวเรื่อง  Schizophrenia--Relapse
 หัวเรื่อง  การเสริมสร้างพลังอำนาจ
 หัวเรื่อง  จิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การรักษา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--สุขภาพ
 หัวเรื่อง  จิตเภท--การเกิดโรคกลับ
 ผู้แต่งร่วม  Soraya Suparochanee
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ส492ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018347
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12971

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.