ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Laoo Singhachotsukkapat

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตรายครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี/ ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of family psychoeducation program on burden of schizophrenic patients’ caregivers in community, Khaoyoi Hospital, petchaburi province
 พิมพ์ลักษณ์  2549
 เลขเรียก  วพ WM203 ล163ก 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 157 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช -- ไทย – เพชรบุรี
 ผู้แต่งร่วม  Laoo Singhachotsukkapat
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ WM203 ล163ก 2549 ฉ.1 
  Barcode: 005775
วิจัย On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13135

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.