ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Everly, Jr., George S. author

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Everly, Jr., George S. author
 ชื่อเรื่อง 
A Clinical Guide to the Treatment of the Human StressResponse [electronic resource] / by George S. Everly,Jr., Jeffrey M. Lating
 ชื่อวารสาร  Springer eBooks
 ISBN  978-146-14-5538-7
 เลขเรียก  E-Book
 เลขหมู่  RC466.8
 ครั้งที่พิมพ์  3rd ed. 2013
 ลักษณะทางกายภาพ  XX, 486 p. 34 illus. online resource
 หมายเหตุ  Contents: The concept of stress
-- The anatomy and physiology of thehuman stress response
-- The link from stress arousal todisease
-- Stress-related disease: a review
-- Measurementof the human stress response
-- Personologic diathesis andhuman stress
-- Resilience: the final frontier
--Psychotherapy: a cognitive perspective.-NeurophysiologicalRationale for the Use of the Relaxation Response:Neurological Desensitization
-- Mediation
-- Voluntarycontrol of respiration patterns
-- Neuromuscularrelaxation -- Hypnosis in the Management of StressReactions -- Biofeedback in the Treatment of the StressResponse -- Physical Exercise and the Human StressResponse -- The Pharmacological Management of StressReactions -- Religion, Spirituality, and Stress --Nutrition and Stress -- Sleep and stress -- Grief, loss,and stress -- Posttraumatic Stress Disorder -- CrisisIntervention and Psychological First Aid -- Hans Selye andthe Birth of the Stress Concept -- Summation andconclusions -- Appendix A: Self-Report Relaxation TrainingForm -- Appendix B: Physically Passive NeuromuscularRelaxation -- Appendix C: Vascular Headaches andVacsoactive Substances -- Appendix D: The Etiology ofPanic Attacks: Nonpsychological Factors -- Appendix E: HowDo You Cope with Stress? A Self-Report checklist Designedfor Healthย Education Purposes
 หมายเหตุ  Summary: A Clinical Guide to the Treatment of the Human StressResponse Third Edition George S. Everly, Jr., and JeffreyM. Lating Praise for the third edition: ^"This is asignificant update for a significant book. Everly & Latingonce again articulate for practitioners how best to readand manage their clients^' stress and develop effective,evidence-based treatment programs for various stressinjuries and disorders. It speaks well of practitionerswho have this book within eyesight when stress forthemselves as well as their clients require effectiveaction.^"
 หัวเรื่อง  Philosophy (General)
 หัวเรื่อง  Psychiatry
 หัวเรื่อง  Psychology, clinical
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Clinical Psychology
 หัวเรื่อง  Psychiatry
 หัวเรื่อง  Health Psychology
 ผู้แต่งร่วม  Lating, Jeffrey M. author
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
 เชื่อมโยง*  2013_Book_AClinicalGuideToTheTreatmentOf (1).pdf (Fulltext)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14462

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.