ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับพยาบาล
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับพยาบาล (final BY).pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับแพทย์
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับแพทย์ (final BY).pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM62|bค695พ 2563 
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (final BY).pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สนวช 6327.1 จนท 2563 
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิต-19
   Fulltext คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือสื่อสารความรู้ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สนวช6316.1 พลังใจ 2563 
ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง ผลกระทบของสารเคมี paraquat, glyphosa..
   ดนัย อินทรกำแหง|eเรียบเรียง / 2563
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS104 ด123ท 2563 
วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียด ชีวิตสดใส พลังใจเข้มแข็ง
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext ชีวิต สดใส พลังใจเข้มแข็ง (final BY).pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient ..
   โสฬวรรณ อินทสิทธิ์, บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext เปลี่ยนร้ายTotal.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สนวช6345.1พลังสุขภาพจิต 2563 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.