ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธิดา จุลินทร, บรรณาธิการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 ISBN  974-291-001-4
 พิมพ์ลักษณ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด ; 2563
 เลขเรียก  สนวช 6327.1 จนท 2563
 หมายเหตุ  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2540 จำนวน 2,000 เล่ม, พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563 จำนวน 1,000 เล่ม
 ผู้แต่งร่วม  นายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ, ที่ปรึกษาทางวิชาการ :
 ผู้แต่งร่วม  นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 ผู้แต่งร่วม  อรวรรณ ดวงจันทร์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ธิดา จุลินทร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 เชื่อมโยง*  คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (final BY).pdf (Fulltext)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
สนวช 6327.1 จนท 2563  
  Barcode: 005408
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14499

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.