ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 102 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปัญญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานการวิจัยเรื่อง การหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแ..
    / 2555
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ BF531 ค125ร 2555 
รายงานการวิจัยเรื่อง ประสบการณ์การดูแลเด็กปัญญาอ่อนของมารดา
   อุบล วรรณกิจ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM430.H2.อ832รป 
รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรร..
   จารุวรรณ ประดา / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM203.5 จ337ผ 2553 
รายงานวิจัยเรื่อง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.JT3
ร451 2550 
รายงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียด..
    / 2552
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM203.5 ภ351ร 2552 
ลูกอัจฉริยะสร้างได้
   มานพ ถนอมศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ772
ม443ล 2549 
วิธีวัดและแบบทดสอบ IQ / วิคเตอร์ เซียร์เบรียคอฟฟ์ เขียน , วร..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สมองสร้าง จดจำ ทำงานเก่ง และบำรุงได้ด้วยตนเอง
   เนตรดาว สุวรรณศักดิ์บวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QP376
น54ส,
2556 
สร้างอัจฉริยะน้อยด้วยรอยยิ้ม
   ฤทัย จงสฤษดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS113
ฤ176ส 2552 
สร้างอัจฉริยะน้อยด้วยรอยยิ้ม
   ฤทัย จงสฤษดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS113
ฤ176ส 2552 
สองแควเสวนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน/ประเวศ วะสี
   ประเวศ วะสี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
สอนลูกให้เป็นเด็กฉลาด
   โดแมน, เกลน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F720.M69
ด966ส 2553 
หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
   เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.C5
พ876ห
2558 
เข็มทิศจิตวิญญาณ : พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต = Spiritualcompass ..
   กุมาร, สาทิศ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
L1375.H85
ก721ข 2554 
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ / นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เด็กปัญญาเลิศ / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เพิ่มศักยภาพสมอง 322 วิธี
   ภาณุพงศ์ คำวชิพิทักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F431
ภ447พ 2555 
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF
   ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
HQ769
.ป176ล 2562 
เสริมปัญญา พัฒนาพลังสอง / ปราณี ธนะชานันท์ ...และคนอื่นๆ แปล..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ 17 - 18 มกราคม 2514 \"ความหลากหลา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/102 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.