ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 102 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปัญญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

TX724.5.ว394 
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ / พรสวรรค์ วสันต์, บรรณาธิการ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงไพบู..
   สุธิวงศ์ พงไพบูลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
5 gifts for the mind : ปัญญาทั้ง 5 เพิ่มพลังความคิด
   คัทซ์, เอรัน / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
F441
ค252ห
2557 
AQ อึดเต็มพิกัด
   สตอลทซ์ พอล จี / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
F637.S8 l169A 2548 
กฎหมายไทย
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 24 ไอเทม)
KPT68
.ก131 
กรณีตัวอย่าง ภาวะปัญญาอ่อนจากดิแลงค์ชินโดรม / จันทร์เพ็ญ ธัช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กล้าฉลาด
   หลิวชิ่งเจา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F431
ห337ก 2547 
กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล
   ณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K
ณ336ก 2547 
การดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน / อดัม บี. จูดาเล็ฟสกาย,
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลบุคคลปัญญาอ่อนระดับรุนแรงที่มีพฤติกรรมออทิสติกร่วมด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลบุคคลปัญญาอ่อนระดับรุนแรงที่มีภาวะออทิสซึมมีโรคลมชั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามมารถทางสติปัญญา WISC - III ฉบับภาษ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวัดระดับสติปัญญา
   ไพบูลย์ เทวรักษ์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
F431 พ978ข 2540 
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะออทิสซึมและปัญญา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย : พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์/เสา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2 ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K1401
ค181 2558 
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/102 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.