ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 102 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปัญญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
ทุนทางสังคม/วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
   วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประเมินผลการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประเมินผลการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัญญาญาณ / Osho บรรยาย / ประพนธ์ ผาสุขยืด แปลและเรียบเรียง
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลงานทางวิชาการที่เสนอให้ประเมิน เรื่องภาวะปัญญาอ่อน / วาสิน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พัฒนาการทางพุทธิปัญญา / เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ / ประเวศ วะสี
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ / ประเวศ วะสี
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการสร้างแบบประเมินความสามารถทา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติของมารดาต่อบุตรปัญญอ่อน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ปกครองเด็ก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญาและความสา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อควา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยการสำรวจหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อนแ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง การหามาตรฐานคู่มือประเมินความสามารถทางเ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานผลการวิจัย ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนแต่พฤต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานผลวิจัย ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/102 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.