ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 114 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล
ผลการค้นหา เลขเรียก
หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล
   ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD57.7
ธ557ห 2554 
หัวหน้างานพันธุ์แท้
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน
   เคลกก์, ไบรอัน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD66
ค571ก
2556 
เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน = Instant teamwork
   เคลกก์, ไบรอัน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD66
ค759ก 2553 
เทคนิคการจัดการกับลูกน้องเจ้าปัญหา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เทคนิคการจัดทำแผนการสื่อสารงาน HR = HR communication
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.3
อ631ท 2554 
เทคนิคการจัดทำและนำ Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนทำงาน) / ..
   ณรงค์วิทย์ แสนทอง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
เทคนิคการเขียน Job description และ JR Matrix
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J613
อ631ท 2555 ล.1 
เป็นนายให้หายอยาก
   สุเมธ แสงนิ่มนวล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย
   เจษฎา นกน้อย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5
จ755น 2552 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย : Competency Based Learning
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 ส739น 2548 
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
   วิทยา ตันติเสวี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ใช้เวลามาสร้างความสำเร็จ
   จีฮยอน คิม / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T5
จ552ช ,
2556 
ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร
   กฤติน กุลเพ็ง / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ก277ม 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 14/114 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.