เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ใต้เงาตะวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ใต้เงาตะวัน
   ปิยะพร ศักดิ์เกษม / 2549
   หนังสือ,นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต),นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PZ ป622ต 2554 
ใต้เบื้องพระยุคลบาท/สุเมธ ตันติเวชกุล
   สุเมธ ตันติเวชกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในกรงเล็บ / ศิลา โคมฉาย
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ในความเหงา / อรอนงค์ อินทรจิตร
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง..
   ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในบ่วงมนตรา/ปิยะพร ศักดิ์เกษม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ในฝัน เล่ม 1
   โรสลาเรน / 2551
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ร943น 2551 ล.1 
ในฝัน เล่ม 2
   โรสลาเรน / 2551
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ร943น 2551 ล.2 
ในรอยทราย / อาริตา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ในร่มฉัตร
   กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS582 ก674น 2552 
ในร่มเงารัก
   พู่ไหม / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ พ871น 2557 
ในวารวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ในวารวัน
   ปิยะพร ศักดิ์เกษม / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ ป622น 2558 
ในหลวง กษัตริย์นักพัฒนา : นวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ..
   พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS570.3 พ456น 2550 
ในหลวงกับการศึกษาไทย : ห้าทศวรรษสิริราชสมบัติ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในหลวงกับคึกฤทธิ์/สละ ลิขิตกุล
   สละ ลิขิตกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในหลวงกับงานช่าง/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์..
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต/สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ในหลวงของเรา เล่ม 1 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 [711]   [แสดง 20/14205 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.