เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14442
003     ULIBM
008    200514s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9783319036236
024 7  ^a10.1007/978-3-319-03623-6
050  4 ^aHV40-69.2
060  4 ^aWT25.H236 2016
082 04 ^a361.3^223
245 10 ^aHandbook of LGBT Elders^h[electronic resource] :^bAnInterdisciplinary Approach to Principles, Practices, andPolicies /^cedited by Debra A. Harley, Pamela B. Teaster
250    ^a1st ed. 2016
300    ^aXVIII, 691 p. 22 illus.^bonline resource
505 0  ^aForeword -- I. Foundations of Aging and Sexual Identities-- Theories, Constructs and Applications in Working withLGBT Elders in Human Services -- Sexual Minority Statusand Aging -- Late Adulthood Development -- DeconstructingHomophobia, Heterosexism, Sexism and Ageism.- TheIntersection of Identities: Race, Age, Sexuality andCare Network -- II. Multicultural, International andSelect Populations of LGBT Elders.- African American andBlack LGBT Elders -- American Indian LGBT Elders -- Asianand Pacific Island LGBT Elders -- European LGBT Elders --Hispanic/Latino LGBT Elders -- Elder LGBT Veterans -- LGBT[Ex]-Offender Populations -- Immigrant LGBT Elders --Transgender Elders -- Bisexuality: An Invisible CommunityAmong LGBT Elders -- III. Mistreatment and Victimizationof Older LGBT -- Aging and Mistreatment: An Overview --Mistreatment and Victimization of LGBT Elders -- ElderBullies and Impact on LGBT Elders -- IV. Health Care andMental Health.- Impact of Health Care Reform on LGBTElders -- Healthcare Practices with LGBT Elders -- LGBTElders in Nursing Homes, Long-Term Care Facilitiesand Residential Communities -- End-of-life Issues for LGBTElders -- Mental Health Counseling of LGBT Elders --Substance Abuse Intervention with LGBT Elders -- V. Policy,Legal and Ethical Issues.- Implications of the SupremeCourt Ruling on Same-Sex Marriage -- Ethical Standards andPractices In Service Delivery -- VI. Family and Community.- LGBT Elders in Rural Settings -- Law Enforcement andPublic Safety of LGBT Elders -- The Role of Clergy inAddressing the Needs of LGBT Elders -- LGBT Issues in theWorkplace: The Intersection of Ageism and Sexual Identity-- Recreation and Leisure -- VII. Counseling and HumanServices Delivery.- Counseling LGBT Elders -- Advocacy andCommunity Needs Assessment -- Disabilities Among LGBTElders -- Trends, Future Directions and Implications forPolicy, Practice and Research on LGBT Elders
520    ^aThis groundbreaking resource presents a wealth of findingsand perspectives previously unseen in the LGBT literature.Its focus on psychological, sociopolitical, and caredelivery issues affecting LGBT elders reveals both thenuanced interplay between diverse sources of identity andmultiple sources of stigma and discrimination. Specificchapters highlight challenges and resiliencies impactingsubpopulations (e.g., racial groups, veterans, immigrants),examine employment and advocacy issues, discuss later-lifeconcerns in context, and offer guidelines for relevant,ethical practice. Contributors represent a wide range offields from psychiatry and gerontology to public healthand public policy, reflecting the scope and needs of thisdiverse and complex population. Among the topics in theHandbook: Family relationships of older LGBT adults. Theintersection of identities: race, age, sexuality, and carenetwork. Bisexuality: an invisible community among LGBTelders. Implications of the Supreme Court ruling on same-sex marriage. No money, no work, and you^'re old.Disabilities among LGBT elders: responses of medicine,public health, rehabilitation, and social work. Handbookof LGBT Elders is an essential reference for mental healthprofessionals, psychologists, and social workers who workwith the LGBT community and the elderly, as well asresearchers interested in the LGBT community and aging
650  0 ^aSocial sciences
650  0 ^aPublic health
650  0 ^aSocial policy
650  0 ^aSocial work
650  0 ^aPsychotherapy
650  0 ^aCounseling
650 14 ^aSocial Sciences
650 24 ^aSocial Work
650 24 ^aPublic Health
650 24 ^aPsychotherapy and Counseling
650 24 ^aSocial Policy
700 1  ^aHarley, Debra A.^eeditor
700 1  ^aTeaster, Pamela B.^eeditor
710 2  ^aSpringerLink (Online service)
773 0  ^a^tSpringer eBooks
776 08 ^a^iPrinted edition:^z9783319036229
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Social sciences]
    หัวเรื่อง [Public health]
    หัวเรื่อง [Social policy]
    หัวเรื่อง [Social work]
    หัวเรื่อง [Psychotherapy]
    หัวเรื่อง [Counseling]
    หัวเรื่อง [Social Sciences]
    หัวเรื่อง [Social Work]
    หัวเรื่อง [Public Health]
    หัวเรื่อง [Psychotherapy and Counseling]
    หัวเรื่อง [Social Policy]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Handbook of LGBT..
Bib 14442

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.